GRAN FORMAT

Disposem d'escàner i plòter de gran format amb qualitat fotogràfica per a la impressió

de pòsters fins a 90 cm. d'amplada. L'escàner té 600 dpi de resolució.
Podem escanejar, imprimir i copiar amb la màxima qualitat.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.