escàner

Disposem d'escàner de gran format amb qualitat fotogràfica per a la reproducció

de pòsters fins a 90 cm. d'amplada. L'escàner té 600 dpi de resolució.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.